CEO PHẠM MẠNH CẦM

– CEO công ty TNHH nội thất Bếp Đà Nẵng Chuyên Bếp và thi công tủ bếp tại Đà Nẵng –

https://www.linkedin.com/in/pham-manh-cam-bep-da-nang/

https://www.instagram.com/manhcambepdanang/

https://twitter.com/phammanhcam

https://www.pinterest.com/manhcambepdanang/